Onkologia

W lecznicy DOM-VET pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej są dokładnie badan ( w naszej lecznicy na miejscu wykonujemy badanie krwi ( badanie morfologiczne i biochemiczne , RTG , USG , badanie cytologiczne oraz badanie histopatologiczne(laboratorium referencyjne).Wszystkie badania mają na celu określenie rodzaju i stopnia zawansowania choroby .

Oferujemy:

 Chirurgię onkologiczną –  zabiegi operacyjne mające na celu usunięcie lub zmniejszenie guza nowotworowego,

Chemioterapię onkologiczną – podawanie leków cytotoksycznych ,

 Leczenie celowane  -podawanie leków blokujących receptory komórek nowotworowych, oba zarejestrowane w Unii Europejskiej preparaty – MASIVET i PALLADIA dostępną są stale dla naszych pacjentów .

 Immunoterapię nowotworów – np. ONCEPT IL-2 do terapii mięsaków poszczepiennych kotów czy też  SZCZEPIONKI Z KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH PET-BIOCELL. Wszystkie  dostępne sa dla naszych pacjentów

 Radioterapię -nie jest dostępna w Polsce ale  dla naszych pacjentów istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z radioterapetą weterynaryjnym w Europie czy w Stanach Zjednoczonych.

Elektrochemioterapię –to stosunkowo nowa technika terapeutyczna zarówno w medycynie jak i weterynarii o charakterze głównie paliatywnym, która stosowana jest w leczeniu guzów nowotworowych zlokalizowanych w powłokach ciała (umiejscowionych w skórze i tkance podskórnej).Podczas zabiegu pacjentowi podawany jest cytostatyk (bleomycyna lub cisplatyna). Celem elektrochemioterapii jest uzyskanie miejscowej kontroli nad guzem nowotworowym- naszym celem często jest poprawa jakości i komfortu życia zwierzęcia.

Onkologią zajmuję się lek.wet. Tomasz Dominiak.

www.weterynarzonkolog.pl

 

Mięsak HistiocytarnyCzerniak złośliwy jamy ustnej u psa