ENDOSKOPIA

Endoskop to elastyczna rura z zamocowaną kamerą wideo, która jest wkładana do żołądka przez usta lub przez okrężnicę do odbytnicy. Endoskop umożliwia kontrolę wnętrza narządów w sposób mniej inwazyjny niż typowy zabieg chirurgiczny.

Zastosowanie endoskopów w leczeniu zmniejsza ryzyko powikłań, podnosi komfort pacjenta, obniża koszty, skraca czas rekowalescencji. Endoskopy są jednym najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych w medycynie przy diagnozowaniu i leczeniu chorób układu trawiennego - żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego chorób tchawicy i oskrzeli, dróg żółciowych i dróg moczowych.

Endoskopia pozwala na usuwanie ciał obcych z żołądka jak np. kości, piłki, torebki foliowe, kamienie czy inne połykane przez nasze zwierzęta przedmioty. Pozwala też na pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badań histopatologicznych.
Endoskopia pozwala na usuwanie ciał obcych z żołądka jak np. kości, piłki, torebki foliowe, kamienie czy inne połykane przez nasze zwierzęta przedmioty. Pozwala też na pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badań histopatologicznych.

Endoskopia pozwala na usuwanie ciał obcych z żołądka jak np. kości, piłki, torebki foliowe, kamienie czy inne połykane przez nasze zwierzęta przedmioty. Pozwala też na pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badań histopatologicznych.

Endoskopia pozwala na usuwanie ciał obcych z żołądka jak np. kości, piłki, torebki foliowe, kamienie czy inne połykane przez nasze zwierzęta przedmioty. Pozwala też na pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badań histopatologicznych.

Jakie są koszyści z zastosowania endoskopu?

Endoskopia pozwala na usuwanie ciał obcych z żołądka jak np. kości, piłki, torebki foliowe, kamienie czy inne połykane przez nasze zwierzęta przedmioty. Pozwala też na pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badań histopatologicznych czy cytopatologicznego.

Jak mam przygotować mojego przyjaciela do badania endoskopowego?
Dobę przed badaniem pacjent nie powinien nic jeść i 6 godzin nie pić. Jest to niezbędne ale uzyskać jak najlepszy obraz i ocenić wnętrze przewodu pokarmowego.Odpowiednie przygotowanie naszego pacjenta zmniejsza też ryzyko aspiracji płynnej zawartości do dróg oddechowych i w konsekwencji wywołania zachłystowego zapalenia płuc.

Czy endoskopia jest bolesna?
Nie, gdyż jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Gdy pacjent jest nieprzytomny i zaintubowany,aby móc swobodnie oddychać procedura endoskopowa może się rozpocząć. Procedura endoskopowa może potrwać od 1 do 3 godzin.


c7adb3f345c9d8f47c624415e8016b1c936a0bff74988cc591f43d0bf614745e